Tvärtommyndigheten som skyddar strålningen i stället för barnen - Elöverkänsligas Riksförbund
Elöverkänslighet - en erkänd funktionsnedsättning sedan 1995
08-712 90 65