LG 2009-1 Var det bättre förr och blir det bättre snart? - Elöverkänsligas Riksförbund
Elöverkänslighet - en erkänd funktionsnedsättning sedan 1995
08-712 90 65